Deratizace pro FIRMY

Deratizace ve firmách je záviská na druho činnosti, kterou firma provozuje. Pokud se zabývá potravinářskou výrobou, distribucí nebo skladováním, vztahují se na ní podmínky uvedené v sekci DERATIZACE pro RESTAURACE. Pokud se jedná např. o kancelářské prostostory s podzemními garážemi, přičemž některé prostory jsou využívány jako sklady nepotravinářského zboží, je majitel nebo správce objektu povinen se podílet na „povinen zajišťovat odbornou činnost cílenou na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců a dalších živočichů„. Často však tuto povinnost majitelé objektů v nájemní smlouvě delegují přímo na uživatele objektu – firmy, které objekt užívají.

Průkazným dokladem, že je deratizace prováděna, je doklad o provedení prací deratizační firmou, případně smlouva s DDD partnerem, který tyto práce zajišťuje. Za určitých okolností je možno provádět tyto práce i svépomocí. Důležitou informací však je to, že ten, kdo deratizaci provede je také hmotně odpovědný za správnou aplikaci nejen z hlediska funkčnosti, ale především z hlediska bezpečnosti. Znamená to, že např. pokud nesprávně provedenou deratizaci někdo způsobí uhynutí například psa nebo poškození zdraví dítěte, je odpovědný v plném rozsahu.

Proto je určitě bezpečnější a v důsledku levnější svěřit tyto práce odborné firmě.

potkan_hubeni200x200 svab_hubeni200x200 stenice_hubeni200x200 i_pav i_mrav

Deratizace firemních prostor, areálů aj. Mají nejčastěji provádět:

potkan_hubeni200x200

Pravidelné DERATIZACE proti hlodavcům

– monitorování výskytu a následné hubení škodlivých hlodavců – nejčastěji potkanů.

Obvyklá doporučená četnost: preventivní zákrok bývá 2 až 4x ročně dle druhu provozu. Obvyklá cena: preventivní deratizační zákrok je od 1.800.- Kč při deratizaci interiérů (garáže, sklady aj.). Nad 10ks interiérových DDD boxů je účtováno 160.- za každou další.
svab_hubeni200x200

Pravidelné DEZINSEKCE proti švábům, rusům

– se provádějí až v případě prokázání výskytu hmyzu. V případě, že je v domě potravinářský provoz, provádí se pravidelný monitoring výskytu švábovitého hmyzu s použitím lepových monitorovacích pásek. V případě prokázání výskytu tohoto hmyzu je následně postupováno individuálními represivními zákroky dle dohody.

Obvyklá doporučená četnost: dle výskytu Obvyklá cena: od 2.500.-Kč
stenice_hubeni200x200

Dezinsekce proti štěncím

  •  provádí se, pokud frma provozuje ubytovací zařízení. Neprovádí se však preventivně, pokud nebyl zjištěn výskyt v objektu.
  • provádí se, pokud firma provozuje nákladní nebo autobusovou dopravu – zejména dálkovou. V takových případech bývá výskyt štěnic poměrně častý.

V případě zjištění výskytu štěnic se provádí již ve chvíli, kdy je pouhé podezření na výskyt tohoto hmyzu, aby se zabránilo jeho přenosu nebo migraci do jiných prostor. Včasným zákrokem lze zabránit výrazným škodám a nákladům na zákroky. Doporučujeme IHNED konzultovat postup s odbornou firmou – svépomocí nelze vyhubit – tel. linka zdarma: 800 100 180, dispečink: 602 204 500

Obvyklá četnost: dle výskytu Obvyklá cena: od 3.600.- Kč
i_mrav

Dezinsekce proti mravencům

– provádí se pouze v případě výskytu zjištěným uživateli b.j. Není třeba provádět pravidelný monitoring.

Obvyklá četnost: dle výskytu Obvyklá cena:

  • hubení mravenců faraonů: od 2.500.- Kč/ za provozovnu.
  • huební mravenců zahradních: od 2.500.- Kč/ za provozovnu.
i_pav

Dezinsekce pavouků

– není předmětem pravidelného monitoringu a provádí se jen na přání provozovatele a to buď specální dýmovnicí nebo postřikem, případně jejich kombinací.

Obvyklá četnost: dle výskytu Obvyklá cena: v případě postřiku od 3.600.- Kč, při použití dýmovnice od 1.800.- Kč.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, včetně práce, materiálu a dopravy na území Prahy.

 

Pro další informace můžete pokračovat zde:

http://www.deratizace.com/

nebo volejte zdarma 800 100 180

dispečink: 602 204 500