Deratizace pro ŠKOLY

Základní školy, mateřské školy, vysoké školy i další vzdělávací zařízení mají zákonnou povinnost provádět pravidelné deratizace vyplývající z titulu majitele nebo správce objektu. Těmto subjektům je zákonná povinost přidělena zejména zákony…. V případě, že tyto instituce provozují ještě stravovací provoz nebo prodej potravinářského zboží, mají za povinnost provádět pravidelné DDD určené předpisem HACCP stejně, jako stravovací zařízení – viz Deratizace pro RESTAURACE. Tyto povinnosti mohou smluvně delegovat na subjekty, které fakticky provoz zajišťují. Pak mají tuto povinnost skuteční provozovatelé.

Pro potřeby průkaznosti plnění těchto zákonných povinností je při každém zákroku vystaven protokol – pracovní výkaz o provedení prací a pokud objednaný rozsah prací splňuje metodické pokyny orgánů hygienické správy, je/může být vystaven pro příslušný kalendářní rok Certifikát DDD.

 

potkan_hubeni200x200 svab_hubeni200x200 stenice_hubeni200x200 i_pav i_mrav

Ve školách, školkách, vzdělávacích centrech je nejčastěji nutno provádět:

potkan_hubeni200x200

Pravidelné DERATIZACE proti hlodavcům

– monitorování výskytu a následné hubení škodlivých hlodavců – nejčastěji potkanů.

Obvyklá doporučená četnost: preventivní zákrok bývá 1 až 2x ročně. Obvyklá cena: preventivní deratizační zákrok je od 1.800.- Kč
svab_hubeni200x200

Pravidelné DEZINSEKCE proti švábům, rusům

– se nejčastěji omezují na pravidelný monitoring výskytu švábovitého hmyzu s použitím lepových monitorovacích pásek. V případě prokázání výskytu tohoto hmyzu je následně postupováno individuálními represivními zákroky dle dohody.

Obvyklá doporučená četnost: 1 až 2x ročně současně s převentivní deratizací proti hlodavcům. Obvyklá cena: preventivnní dezinsekční monitoring je od 900.- Kč, pokud je prováděn současně s deratizací.
stenice_hubeni200x200

Dezinsekce proti štěncím

– ve školních zařízeních se většinou neprovádí, pokud neprovozují ubytovací zařízení – například vysokoškolské koleje apod. Zde se provádí zákrok již ve chvíli, kdy je pouhé podezření na výskyt tohoto hmyzu, aby se zabránilo jeho přenosu nebo migraci do jiných prostor. Včasným zákrokem lze zabránit výrazným škodám a nákladům na zákroky. Doporučujeme IHNED konzultovat postup s odbornou firmou – svépomocí nelze vyhubit – tel. linka zdarma: 800 100 180, dispečink: 602 204 500

Obvyklá četnost:  dle výskytu Obvyklá cena: od 3.600.- Kč
i_mrav

Dezinsekce proti mravencům

– provádí se pouze v případě výskytu zjištěný provozovatelem. Není třeba provádět pravidelný monitoring.

Obvyklá četnost: dle výskytu Obvyklá cena:

  • hubení mravenců faraonů: od 2.500.- Kč/ za provozovnu
  • hubení mravenců zahradních: od 2.500.- Kč/ za provozovnu
i_pav

Dezinsekce pavouků

– není předmětem pravidelného monitoringu a provádí se jen na přání provozovatele a to buď specální dýmovnicí nebo postřikem, případně jejich kombinací.

Obvyklá četnost: dle výskytu Obvyklá cena: v případě postřiku od 3.600.- Kč, při použití dýmovnice od 1.800.- Kč.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, včetně práce, materiálu a dopravy na území Prahy.

 

Pro další informace můžete pokračovat zde:

http://www.deratizace.com/

nebo volejte zdarma 800 100 180

dispečink: 602 204 500