Deratizace pro HOTELY

Hotelová a ubytovací zařízení (zejména spojená se stravovacími provozy) mají povinnosti vyplývající ze zákonných požadavků, které platí pro potravinářské provozy obecně – povinnosti vyplývající z protokolu HACCP, který je pro tyto provozovatele povinný a závazný. Navíc musí každý provozovatel hotelu a ubytovacího zařízení vynakládat povinen „zajišťovat odbornou činnost cílenou na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných škůdců…“. Nejčastěji se tato zařízení potýkají s výskytem švábovitého hmyzu a především štěnic. Podrobné informace je možno najít též na serveru www.deratizace.com.

potkan_hubeni200x200 svab_hubeni200x200 stenice_hubeni200x200 i_pav i_mrav

V hotelích a ubytovacích zařízeních je nejčastěji nutno provádět:

potkan_hubeni200x200

Pravidelné DERATIZACE proti hlodavcům

– monitorování výskytu a následné hubení škodlivých hlodavců – nejčastěji potkanů.

Obvyklá doporučená četnost: preventivní zákrok bývá 2 až 4x ročně. Obvyklá cena: preventivní deratizační zákrok je od 1.800.- Kč
svab_hubeni200x200

Pravidelné DEZINSEKCE proti švábům, rusům

– se v restauraci nejčastěji omezují na pravidelný monitoring výskytu švábovitého hmyzu s použitím lepových monitorovacích pásek. V případě prokázání výskytu tohoto hmyzu je následně postupováno individuálními represivními zákroky dle dohody.

Obvyklá doporučená četnost: 2 až 4x ročně současně s převentivní deratizací proti hlodavcům. Obvyklá cena: preventivnní dezinsekční monitoring je od 900.- Kč, pokud je prováděn současně s deratizací.
stenice_hubeni200x200

Dezinsekce proti štěncím

– provádí se již ve chvíli, kdy je pouhé podezření na výskyt tohoto hmyzu, aby se zabránilo jeho přenosu nebo migraci do jiných prostor. Včasným zákrokem lze zabránit výrazným škodám a nákladům na zákroky. Doporučujeme IHNED konzultovat postup s odbornou firmou – svépomocí nelze vyhubit – tel. linka zdarma: 800 100 180, dispečink: 602 204 500

Obvyklá četnost: Obvyklá cena: od 3.600.- Kč
i_mrav

Dezinsekce proti mravencům

– provádí se pouze v případě výskytu zjištěný provozovatelem. Není třeba provádět pravidelný monitoring.

Obvyklá četnost: dle výskytu Obvyklá cena:

  • hubení mravenců faraonů: od 900.- Kč/bj při 10bj prováděných současně.
  • hubení mravenců zahradních: od 900.- Kč/bj
i_pav

Dezinsekce pavouků

– není předmětem pravidelného monitoringu a provádí se jen na přání provozovatele a to buď specální dýmovnicí nebo postřikem, případně jejich kombinací.

Obvyklá četnost: dle výskytu Obvyklá cena: v případě postřiku od 3.600.- Kč, při použití dýmovnice od 1.800.- Kč.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, včetně práce, materiálu a dopravy na území Prahy.

 

Pro další informace můžete pokračovat zde:

http://www.deratizace.com/

nebo volejte zdarma 800 100 180

dispečink: 602 204 500