Deratizace pro SVJ, DRUŽSTVA, SPRÁVNÍ FIRMY

Sdružení vlastníků jednotek, bytová družstva a správní firmy mají zákonnou povinnost podílet se na snižování množství hlodavců v domě a v nejbližším okolí a mají být schopny tuto svojí činnost prokázat. Průkazným dokladem je doklad o provedení prací deratizační firmou, případně smlouva s DDD partnerem, který tyto práce zajišťuje. Za určitých okolností je možno provádět tyto práce i svépomocí. Důležitou informací však je to, že ten, kdo deratizaci provede je také hmotně odpovědný za správnou aplikaci nejen z hlediska funkčnosti, ale především z hlediska bezpečnosti. Znamená to, že např. pokud nesprávně provedenou deratizaci někdo způsobí uhynutí například psa nebo poškození zdraví dítěte, je odpovědný v plném rozsahu.

Proto je určitě bezpečnější a v důsledku levnější svěřit tyto práce odborné firmě.

potkan_hubeni200x200 svab_hubeni200x200 stenice_hubeni200x200 i_pav i_mrav

SVJ, družstva či správní firmy mají nejčastěji provádět:

potkan_hubeni200x200

Pravidelné DERATIZACE proti hlodavcům

– monitorování výskytu a následné hubení škodlivých hlodavců – nejčastěji potkanů.

Obvyklá doporučená četnost: preventivní zákrok bývá 1 až 2x ročně. Obvyklá cena: preventivní deratizační zákrok je 1.800.- Kč za sklepy standardního domu/vchodu
svab_hubeni200x200

Pravidelné DEZINSEKCE proti švábům, rusům

– se provádějí až v případě prokázání výskytu hmyzu. V případě, že je v domě potravinářský provoz, provádí se pravidelný monitoring výskytu švábovitého hmyzu s použitím lepových monitorovacích pásek. V případě prokázání výskytu tohoto hmyzu je následně postupováno individuálními represivními zákroky dle dohody.

Obvyklá doporučená četnost: dle výskytu Obvyklá cena: od 900.- Kč/ bj při min 10bj prováděných současně.
stenice_hubeni200x200

Dezinsekce proti štěncím

– provádí se již ve chvíli, kdy je pouhé podezření na výskyt tohoto hmyzu, aby se zabránilo jeho přenosu nebo migraci do jiných prostor. Včasným zákrokem lze zabránit výrazným škodám a nákladům na zákroky. Doporučujeme IHNED konzultovat postup s odbornou firmou – svépomocí nelze vyhubit – tel. linka zdarma: 800 100 180

Obvyklá četnost: dle výskytu Obvyklá cena: od 3.600.- Kč
i_mrav

Dezinsekce proti mravencům

– provádí se pouze v případě výskytu zjištěným uživateli b.j. Není třeba provádět pravidelný monitoring.

Obvyklá četnost: dle výskytu Obvyklá cena:

  • hubení mravenců faraonů: od 900.- Kč/bj při 10bj prováděných současně.
  • hubení mravenců zahradních: od 900.- Kč/bj
i_pav

Dezinsekce pavouků

– není předmětem pravidelného monitoringu a provádí se jen na přání provozovatele a to buď specální dýmovnicí nebo postřikem, případně jejich kombinací.

Obvyklá četnost: dle výskytu Obvyklá cena: v případě postřiku od 3.600.- Kč, při použití dýmovnice od 1.800.- Kč.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, včetně práce, materiálu a dopravy na území Prahy.

 

Pro další informace můžete pokračovat zde:

http://www.deratizace.com/

nebo volejte zdarma 800 100 180

dispečink: 602 204 500