Deratizace pro RESTAURACE

Restaurace, stravovací provozy obecně, výrobny potravin a další subjekty pracující s potravinami mají zákonnou povinnost provádět pravidelné deratizace, dezinfekce a dezinsekce specifkované v tzv. HACCP. Tento protokol vypracuje odborná firma, která stanoví riziková místa, kde je třeba v provozovně provádět DDD činnosti a v jakém rozsahu.

potkan_hubeni200x200 svab_hubeni200x200 stenice_hubeni200x200 i_pav i_mrav

 

V restauraci je nejčastěji nutno provádět:

 

potkan_hubeni200x200

Pravidelné DERATIZACE proti hlodavcům

– monitorování výskytu a následné hubení škodlivých hlodavců – nejčastěji potkanů.

Obvyklá doporučená četnost: preventivní zákrok bývá 2 až 4x ročně. Obvyklá cena: preventivní deratizační zákrok je od 1.800.- Kč
svab_hubeni200x200

Pravidelné DEZINSEKCE proti švábům, rusům

– se v restauraci nejčastěji omezují na pravidelný monitoring výskytu švábovitého hmyzu s použitím lepových monitorovacích pásek. V případě prokázání výskytu tohoto hmyzu je následně postupováno individuálními represivními zákroky dle dohody.

Obvyklá doporučená četnost: 2 až 4x ročně současně s převentivní deratizací proti hlodavcům. Obvyklá cena: preventivnní dezinsekční monitoring je od 900.- Kč, pokud je prováděn současně s deratizací.
stenice_hubeni200x200

Dezinsekce proti štěncím

– pokud stravovací provoz neposkytuje ubytování, neprovádí se – není třeba.

Obvyklá četnost: provádí se při výskytu nebo podezření na výskyt. Obvyklá cena: při výskytu cena od 3.600.-
i_mrav

Dezinsekce proti mravencům

– provádí se pouze v případě výskytu zjištěný provozovatelem. Není třeba provádět pravidelný monitoring.

Obvyklá četnost: dle výskytu Obvyklá cena:

  • hubení mravenců faraonů: od 2.500.-/ za provozovnu
  • huební mravenců zahradních: od 2.500.-/ za provozovnu
i_pav

Dezinsekce pavouků

– není předmětem pravidelného monitoringu a provádí se jen na přání provozovatele a to buď specální dýmovnicí nebo postřikem, případně jejich kombinací.

Obvyklá četnost: dle výskytu Obvyklá cena: v případě postřiku od 3.600.- Kč, při použití dýmovnice od 1.800.- Kč.

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH, včetně práce, materiálu a dopravy na území Prahy.

 

Pro další informace můžete pokračovat zde:

http://www.deratizace.com/

nebo volejte zdarma 800 100 180